Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı cemiyet zarfında değeri olan , kudret, biçimci ve gayrı davranış biçimlerini vüruttirdiği proseslerin tüyönetmen.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara için insanoğluın davranışlarında belli vürutmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim bilimi; ferdin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğmaslahatme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı konstrüksiyonlabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına şayan ) bileğmaslahatme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık için;

· Eğitim bilimi bir prosestir.

· Eğitim bilimi sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde bileğmaslahattirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğmaslahatme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç anayasa öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı birlik kültürler sinein tıpkısıdır. Ammaçların içeriği ve öğrenme sinein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre için bileğmaslahatebilir, ama sürecin doğkakımı bileğmaslahatmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birmebzul filozof ve pedagog, eğitimin ne olduğuna dair farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçün tanımı şudur: Eğitim bilimi, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğmaslahatikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın zarfında eğitime dair bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğmaslahatikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, sima sinein hayat boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik yani beklentilere ve hedeflere şayan olabileceği gibi istenmedik yönde bile vürutebilir. Eğitim bilimi sürecinin maslahatletilmesi ise kasıtlı yani programlı ve programlı olabileceği gibi vürutigüzel bile olur. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, vürutigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda verilen eğitim formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki eğitim yalnızca okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim olgunlaşmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belli bir düşünce ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim ise otomatik vüruten ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki can bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir cümle olarak ele düzenındığında ise eğitim sisteminin üç anayasa ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Memba; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Müddetç; mektep zarfında gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, izin, imtihan sonuçları gibi istenilen davranış bileğmaslahatiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın